en

The Friends of Mine

Witamy na stronie gry The Friends of Mine! Gra jest dostępna na platformę Android.

The Friends of Mine
Pobierz
The Friends of Mine
Wyniki
The Friends of Mine
Instrukcje
The Friends of Mine
FAQ

Instrukcje i pomoc

Spis treści

Cele i podstawowe zasady gry

Podstawowym celem gry jest przejście każdego z 228 poziomów i zdobycie możliwie największej liczby punktów, będących sumą zdobytych punktów w każdym z poziomów. Celem gry na danym poziomie jest zdobycie określonej liczby diamentów oraz jaj, widocznych w górnym pasku narzędziowym podczas gry. Masz do dyspozycji określoną liczbę ruchów.

Screen 1 - cel gry
Rys. 1. Opis celów gry

Gdy zdobędziesz wymaganą liczbę diamentów lub jaj, przy celu gry pojawi się zielony checkbox, informujący o osiągnięciu danego celu - CheckBox. Gdy osiągniesz wszystkie cele, gra na danym poziomie kończy się. Możesz teraz przejść do następnego poziomu lub go powtórzyć.

Wskazówka: Staraj się zdobyć jak najwięcej diamentów lub jaj jeszcze przed osiągnięciem ostatniego celu.

Na czym polega zdobycie celu? Aby zdobyć określony diament lub jajo musisz je doprowadzić do odpowiedniej rury, która zwykle znajduje się u dołu planszy. Doprowadzenie celu polega na utorowaniu drogi w dół do rury poprzez przekopanie tunelu pionowego lub poziomego.

Screen 2 - rury
Rys. 2. Rury.

Każde wykopanie gruntu to jeden ruch. Każdy ruch obiektu na planszy również kosztuje jeden ruch. Obiekty można przesuwać w poziomie, zamieniać miejscami. Same zaś zawsze spadają w dół, gdy pod nimi znajduje się pusta przestrzeń.

Jeżeli kamień uderzy o inny kamień, to w zależności od wysokości z jakiej spada, wytwarza diament z kamienia, który znajduje się niżej.

Jeżeli ustawisz obok siebie w pionie lub poziomie trzy niebieskie diamenty, utworzysz z nich diament czerwony. Trzy diamenty czerwone ustawione obok siebie zamienią się w diament zielony.

Wskazówka: Diament czerwony jest w punktacji równoważny trzem diamentom niebieskim. Jednak diament zielony jest równoważny w punktacji dwóm diamentom czerwonym. Zatem staraj się wytwarzać jak najmniej zielonych diamentów poprzez łączenie ze sobą diamentów czerwonych.

Punktacja

Za każdy poziom gracz otrzymuje punkty, które z kolei składają się na globalny wynik gracza w grze. Poniższa tabela zawiera informacje na temat przyjętej punktacji za osiągnięcie poszczególnych celów.

Obiekt
Punktacja
Uwagi

Ruch

1 pkt

Punkt jest przydzielany za każdy niewykorzystany w grze ruch.


Diament niebieski

4 pkt

Istnieje limit górny punktowanych diamentów
(3 x liczba diamentów określona w celu danego poziomu +1).


Ruch

12 pkt

Istnieje limit górny punktowanych diamentów
(3 x liczba diamentów określona w celu danego poziomu +1).


Diament zielony

24 pkt

Istnieje limit górny punktowanych diamentów
(3 x liczba diamentów określona w celu danego poziomu +1).


Ruch

10 pkt

Istnieje limit górny punktowanych jaj
(3 x liczba diamentów określona w celu danego poziomu +1).


Uwaga: Nie opłaca się produkować zielonych diamentów z diamentów czerwonych.

Za uzyskane punkty w danym poziomie gracz może otrzymać puchar według zasad ujętych w poniższej tabeli:

Puchar
Punktacja

Złoty puchar

100% punktów w odniesieniu do światowego rekordu dla danego poziomu.


Złoty puchar

od 90% i poniżej 100% punktów w odniesieniu do światowego rekordu dla danego poziomu.


Złoty puchar

od 75% i poniżej 90% punktów w odniesieniu do światowego rekordu dla danego poziomu.


Wyniki globalne i lokalne

W grze wyświetlany jest wynik gracza dla każdego poziomu osobno. Można go porównać z najlepszym wynikiem na świecie dla danego poziomu, o ile gracz ma połączenie z internetem.

Niezależnie od tego każdy gracz walczy o najlepszy wynik w grze, będący sumą wszystkich zdobytych punktów. Wynik gracza jest wyświetlany w oknie wyboru poziomów. Można go porównać z najlepszym wynikiem na świecie. Można też poprzez naciśnięcie klawisza "High Scores" zobaczyć wyniki innych graczy oraz swoją pozycję w globalnym rankingu.

Screen 3 - Punktacja

Rys. 3. Punktacja.

Funkcje ekranu gry

Umieszczona w lewym górnym rogu liczba informuje nas o ilości pozostałych ruchów w danej grze na wybranym poziomie. Dalej widzimy CELE GRY. Są to różnokolorowe diamenty oraz jajo. Pierwsza liczba pod celem informuje o tym, ile zdobyliśmy danych obiektów w grze, a druga liczba informuje nas o tym, ile danych obiektów należy zdobyć.

Zawsze możemy powtórzyć poziom, wciskając dwie białe strzałki w górnym prawym rogu ekranu.

Screen 4 - Funkcje ekranu gry

Rys. 4. Funkcje ekranu gry.

W dolnym prawym rogu ekranu znajduje się bardzo ważny przycisk: KLAWISZ ZMIANY TRYBU. Domyślnie możemy poprzez dotknięcie ekranu kopać, przesuwać diamenty i kamienie itp. Gdy wciśniemy opisywany tutaj przycisk, przejedziemy w TRYB PRZESUWANIA. W tym trybie możemy swobodnie przesuwać planszę w granicach wyznaczonych przez prostokątne szare bloki skalne. Aby znów przejść do TRYBU GRY (KOPANIA) należy znów wcisnąć ten przycisk.

U dołu ekranu na panelu mamy możliwość wykorzystania ułatwień (BONUSÓW), które zdobywamy dzięki wymianie za sztabki wirtualnego złota. Mamy tutaj następujące możliwości:

  • DODATKOWY NIEBIESKI DIAMENT - możesz umieścić na planszy w pustej przestrzeni dodatkowy niebieski diament.
  • DODATKOWY DYNAMIT - możesz umieścić na planszy w pustej przestrzeni dodatkowy dynamit.
  • DODATKOWY RUCH - możesz skorzystać z dodatkowego ruchu.
  • DODATKOWY HORST - możesz umieścić na planszy dodatkowego Horsta.

Wszystkie bonusy otrzymujemy dzięki wymianie złota na żądany element. Domyślnie podczas rozpoczęcia gry mamy do dyspozycji 10 wirtualnych sztabek złota. Dodatkowe wirtualne złoto można zakupić w sklepie, do którego można się dostać z poziomu ekranu wyboru poziomów.

Funkcje ekranu wyboru poziomu

Na tym ekranie możemy wybrać dany poziom, który reprezentuje ikona wagonika wraz z liczbą oznaczającą numer danego poziomu. Jeżeli w wagoniku znajduje się kłódka, to oznacza, że dany poziom jest zablokowany.

Strzałki oznaczone napisami "Previous" i "Next" pozwalają przewijać zawartość okna z poszczególnymi poziomami.

Pulsujące serce informuje gracza o ilości życia w grze, jakie gracz ma do dyspozycji. Standardowo gracz ma do dyspozycji 99 serduszek (5 w starszej wersji), których podczas gry zakończonej niepowodzeniem ubywa. Na każde 20 minut upływu czasu przybywa jedno serduszko. Przycisk z plusem przy sercu w górnym lewym rogu ekranu pozwala zakupić dodatkowe serduszka. Gracz ma też możliwość przyspieszenia gry poprzez zakup w sklepie nieskończonej liczby serduszek (tylko w starszej wersji gry). Może też wymienić wirtualne sztabki złota za serduszka, klikając na ikonkę plusa.

Screen 5 - Funkcje ekranu wyboru poziomów

Rys. 5. Funkcje ekranu wyboru poziomu.

Przycisk z "X" pozwala na przejście do ekranu początkowego gry.

Pierwsza ikona na pasku narzędziowym u dołu ekranu służy do wprowadzenia danych użytkownika gry: nicka i ikony reprezentującej gracza, dzięki którym gracz może się identyfikować na globalnej liście wyników.

Druga ikona pozwala na przejście do strony www gry.

Trzecia ikona ze sztabkami złota pozwala uruchomić sklep, w którym można dokonywać zakupów w aplikacji.

Opis poszczególnych obiektów

Obiekt
Opis

Kamień

Kamień. Jest to obiekt w grze, który może być przesuwany w poziomie. Gdy usuniemy pod nim grunt, kamień natychmiast spada. Gdy spada z odpowiednio dużej wysokości i uderzy w inny kamień, powstaje diament. Rodzaj diamentu zależy od siły uderzenia (patrz na opis diamentów). Kamień wchodzi też w interakcje z innymi obiektami w grze (patrz opisy poniżej).


Rura

Rury. Za pomocą rur wydobywasz diamenty i jaja z kopalni (osiągasz cele gry). Rura jest na stałe wbudowana w planszę i musisz zrzucać do niej urobek. Rura pochłania też dynamit. Kamienie nie wpadają do rur. Uważaj, żeby ich nie zasypać. Niektóre rury (oznaczone odpowiednimi kolorami) przyjmują tylko jeden rodzaj diamentów!


Diament niebieski

Diament niebieski. Jest to jeden z celów gry. Obiekt ten należy doprowadzić do jednej z rur, znajdujących się na planszy. Diament ten można także uzyskać rozbijając jeden kamień o drugi kamień pod warunkiem, że kamień spada z odpowiedniej wysokości (minimum 3 pola, maksimum 4 pól).


Diament czerwony

Diament czerwony. Jest to jeden z celów gry. Obiekt ten należy doprowadzić do jednej z rur znajdujących się na planszy. Diament ten można także uzyskać, rozbijając jeden kamień o drugi kamień pod warunkiem że kamień spada z odpowiedniej wysokości (minimum 5 pola, maksimum 6 pól). Ułożenie 3 niebieskich diamentów obok siebie w rzędzie lub pionie również pozwala uzyskać diament czerwony.


Diament zielony

Diament zielony. Jest to jeden z celów gry. Obiekt ten należy doprowadzić do jednej z rur znajdujących się na planszy. Diament ten można także uzyskać, rozbijając jeden kamień o drugi kamień pod warunkiem, że kamień spada z odpowiedniej wysokości (minimum 7 pól). Trzy diamenty czerwone ułożone obok siebie w pionie lub poziomie tworzą diament zielony. Jednak nie jest to opłacalne pod względem punktacji.


Jajo

Jajo. Jest to jeden z celów gry. Obiekt ten należy doprowadzić do jednej z rur znajdujących się na planszy. Jajo można rozbić, spuszczając na nie z odpowiedniej wysokości kamień. Wówczas wykluwa się z niego Horst lub Helga. Gdy Horst i Helga spotkają się na planszy, a nad ich głowami znajduje się wolne miejsce, Helga składa nowe jajo.


Horst

Horst. To przedziwna istota, żyjąca w podziemiach, która lubi zjadać diamenty i inne obiekty, a kamienie rozłupuje, wydobywając z nich niebieskie diamenty. Gdy Horst spotka Helgę, od razu zakochuje się w niej, a ta znosi mu wspaniałe jajo. Horst pożera grunt, drążąc w nim korytarze.


Helga

Helga. To płeć piękna gatunku reprezentowanego przez Horsta. Helga potrafi znieść jajo. Musi jednak spotkać swego ukochanego Horsta i mieć miejsce na złożenie jaja (wolna przestrzeń nad głową). Poza tym zachowuje się podobnie jak Horst.


Duch

Duszek. To kłopotliwy gość w podziemiach. Przeszkadza i pochłania różne obiekty, w tym kamienie! Może się poruszać tylko po pustych korytarzach.


Ginter

Günter. To ślepy skrzat, który żyje w podziemiach i zamienia losowo różne obiekty w obiekty innego typu. Wyczarowuje grunt, potrafi też sprawić, by zniknął. Gdy dostanie w głowę z odpowiedniej wysokości kamieniem, w oszołomieniu wytwarza wokół siebie warstwę ochronną z diamentów! Poza tym nic nie jest w stanie go ruszyć z miejsca.


Dynamit

Dynamit. To bardzo przydatny gadżet. Gdy dwa razy na nim stukniesz palcem, zapalasz lont. Chwilę później następuje wybuch, który niszczy obiekty wokół siebie lub zapala lonty kolejnych dynamitów.


Producer

Producer. Z tej dziwnej rury wypadają kamienie - bez przerwy! Gdy już nie ma wolnego miejsca poniżej, producer przestaje pracować.


Producer

Rozdrabniarka. To przydatna maszyna! Kamienie rozdrabnia na niebieskie diamenty, ale diamenty niebieskie potrafi zamknąć w kamieniu. Czerwone diamenty zamienia w niebieskie, a zielone w czerwone. Potrafi też rozkruszyć odrobinę diamenty, które są wtopione w kamienie. Niszczy dynamit i jaja.


Taśmociąg

Taśmociąg. Funkcja tego obiektu jest oczywista, jednak warto wiedzieć, że uderzając w niego dwa razy palcem możesz go uruchomić, zmienić kierunek ruchu lub zatrzymać.


Taśmociąg

Ten kamień trzeba dwa razy rozbijać lub wrzucić do rozdrabniarki, aby wydobyć z niego niebieski diament.


Taśmociąg

Ten kamień trzeba trzy razy rozbijać lub wrzucić kilka razy do rozdrabniarki, aby wydobyć z niego czerwony diament.


Taśmociąg

Ten kamień trzeba cztery razy rozbijać lub wrzucić kilka razy do rozdrabniarki, aby wydobyć z niego zielony diament.


Sklep (tylko w starszej wersji gry)

W oknie wyboru poziomów można przejść do Sklepu, klikając na klawisz ze sztabkami złota.

Screen 5 - Funkcje ekranu wyboru poziomów

Rys. 6. Sklep.

W oknie sklepu możemy zakupić pięć produktów, opisanych w poniższej tabeli.

Produkt
Opis

Kamień

Nieskończona liczba serc. Po zakupie tego produktu będziesz mógł grać bez żadnych limitów czasowych. Liczba serc jest nieograniczona i będziesz mógł grać, kiedy tylko masz na to ochotę.


Kamień

Wyłączenie reklam. Po zakupie tego produktu w grze przestaną być wyświetlane jakiekolwiek reklamy (nie dotyczy strony internetowej gry).


Kamień

10 sztuk wirtualnych sztabek złota. To jednorazowy zakup dziesięciu sztuk wirtualnych sztabek złota, które umożliwiają wymianę na serca oraz różnego rodzaju bonusy w grze.


Kamień

20 sztuk wirtualnych sztabek złota. To jednorazowy zakup dwudziestu sztuk wirtualnych sztabek złota, które umożliwiają wymianę na serca oraz różnego rodzaju bonusy w grze.


Kamień

50 sztuk wirtualnych sztabek złota. To jednorazowy zakup pięćdziesięciu sztuk wirtualnych sztabek złota, które umożliwiają wymianę na serca oraz różnego rodzaju bonusy w grze.


Więcej informacji znajdziesz tutaj

FAQ

Ile poziomów ma gra?

Gra posiada 228 poziomów. Początkowe poziomy mają za zadanie zapoznać użytkownika z logiką gry. Poziomy te są więc łatwe. Z każdą następną planszą wzrasta poziom trudności oraz liczba obiektów do dyspozycji. Każda plansza ma oryginalną logikę. Gra została zaprojektowana tak, aby wraz z rozwiązywaniem kolejnych poziomów gracz nie nudził się i był zmuszony do poszukiwania coraz to nowych pomysłów zastosowania danych obiektów w grze.

Czy gra wymaga dokonywania zakupów poprzez mikropłatności?

Gra nie wymaga żadnych opłat. Każdy poziom można przejść bez konieczności dokonywania zakupów w sklepie. Oczywiście dzięki zakupom można wyłączyć reklamy, przyspieszyć grę albo ułatwić ją sobie, a autorom programu zdobyć środki na kolejne produkcje. Gra jest jednak całkowicie darmowa.

Czy mogę wyłączyć reklamy w grze?

Tak. Pamiętaj, że dzięki reklamom grasz za darmo. Jeśli jednak chcesz wyłączyć reklamy, możesz to zrobić w sklepie w aplikacji, wykupując odpowiednią opcję. Od tej pory w samej grze nie będą wyświetlane żadne reklamy. Reklamy będą się jednak wyświetlać na stronie internetowej producenta, która nie jest integralną częścią gry.

Autorzy

Autorami gry są Krzysztof Trawiński (ARTRAKON) oraz Adam Lasko (www.aAndroid.pl).